Verzendkosten instellen

Dit artikel gaat over het instellen van verzendklassen om zo verzendkosten automatisch te laten berekenen.

Een verzendklasse kan bijvoorbeeld een doos of een pallet zijn. Aan elk product kan een verzendklasse worden gekoppeld. Deze kan dienen voor het samenvoegen van producten voor transport, bijvoorbeeld bij een doos met visitekaartjes, of voor het berekenen van de verzendkosten per product (wanneer dit een hele verzendklasse omvat), bijvoorbeeld bij volledig omvattende pallet verkoop.

Een eerste stap is het aanmaken van diverse verzendklassen via: Producten > Verzendingsklassen.

Voer de naam en eventueel de omschrijving in. Klik vervolgens op Nieuwe verzendingsklasse toevoegen.Herhaal dit voor al uw verzendklassen.

Vervolgens maakt u producten aan (via Producten > Product toevoegen) en koppelt hier een verzendklasse aan.Dit kan tijdens het toevoegen of wijzigen van een product via Productgegevens > Verzending. Hier ziet u een dropdown menu waaruit u een van de zojuist ingevoerde verzendklassen kunt selecteren.
Selecteer de gewenste verzendklasse, voer eventueel nog andere gegevens in, en klik op Publiceren (of bijwerken).

Vervolgens moet u aangeven welke verzendmethoden er mogelijk zijn en deze instellen.

Ga naar WooCommerce > Instellingen. Kies bovenin voor Verzending.Vink “Verzeznding activeren” aan.
Vink ook “standaard verzenden naar het factuuradres” aan.

Bij Verzendmogelijkheden selecteert u Vastbedrag als standaard.

Ga in het submenu (naast Verzendingsopties) naar “Vast bedrag”.

Activeer deze verzendmethode door het eerste vinkje aan te vinken.

Onder het kopje Additional Costs stellen we in of er per product of per verzendklasse moet worden berekend.Dit gebeurd aan de hand van de aangegeven bedragen per verzendklasse.

Wanneer het dropdown menu Costs Added.. staat op:

Per product, dan worden per product de kosten van de verzendklasse in rekening gebracht.
Per verzendingsklasse, dan worden producten met dezelfde verzendingsklasse samengevoegd in deze klasse. De kosten voor de verzendklasse worden dan maar een keer verrekend.

Voeg de verzendklassen toe via de knop: + Add Costs. Selecteer in de dropdown de gewenste Verzendklasse. Voer in het volgende vak de kosten hiervoor in. Eventueel kunnen er extra kosten per verzendklasse worden berekend, hiervoor dient het tweede invoerveld.

Voer alle Verzendklassen in en klik op Wijzigingen opslaan, onderaan.